ข่าวประชาสัมพันธ์ (KTW NEWS)

พิธีถวายราชสดุดี
"วันวชิราวุธ"

อบรมจัดทำแบบข้อตกลง
ในการพัฒนางาน (PA)

พิธีมอบหนังสือพระราชทาน
สารนุกรมไทยสำหรับเยาวชน

แนะแนวการศึกษาต่อและกิจกรรม
คนดีศรีเกษตรชัยภูมิ

ประมวลภาพกิจกรรม (KT MEDIA)

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา

ภาพยนตร์สั้น "ต้นกล้า"

การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านค่ายหนองไผ่โนนสำราญ

ติดต่อโรงเรียน