ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36240 โทรศัพท์ 044899118

E-mail : knt@chaiyaphum1.go.th

Facebook : www.facebook.com/kongnumtubschool

website : knt.chaiyaphum1.go.th