ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร  ตำบลบ้านค่าย  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  36240  โทรศัพท์  044899118
E-mail : kongnumtub@hotmail.com
Facebook : www.facebook.com/kongnumtub
website : knt.chaiyapum1.com